Motivational

शंकर भी डमरू लाये……. , औय कृष्ण भगवन नाचये..
ओ कृष्ण कन्हिया आया, मेरे घर में
मेरे घर में कृष्ण कन्हिया आया
ओ कृष्ण कन्हिया आया
जल्दी से भोग़ लगाया
मेरा कृष्ण आयायायायायाया
शंकरररर आयायायायायायाया
शंकर भगवन..

शंकर भगवन ने नचाया कृष्ण भगबान को
हनुमाजी ने नचाया कृष्ण भगवन को


 © Copyright BookBaak.Com